Hulp en dienstverlening rusthuis

De V.Z.W Zorgcentrum Sint-Lodewijk bestaat uit twee losstaande gebouwen.

Foto tuin RVT Sint Lodewijk 's-Gravenwezel - Schilde - Antwerpen
Het rust- en verzorgingstehuis wordt onderverdeeld in verschillende afdelingen:

  • Sint Lodewijk
  • Sint Elisabeth
  • Sint Jozef.

Deze laatste afdeling is voorbehouden voor bewoners met dementie en hoge vraag naar zorg. In totaal kunnen we huisvesting bieden aan 120 bewoners. Er loopt een voorafgaande vergunning met opschorting voor 5 woongelegenheden voor kortverblijf.

Het tweede gebouw omvat 40 serviceflats.

Er loopt een zorgstrategisch plan sinds 2003. De afdeling Sint-Jozef is volledig gerenoveerd. De andere afdelingen volgen en moeten gerenoveerd zijn tegen 2012.

1. Ligging

Het Zorgcentrum Sint-Lodewijk is gelegen in de dorpskern van ’s-Gravenwezel. Het centrum is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.

2. Opnamemogelijkheden

Onze afdelingen zijn heterogeen samengesteld waarbij ROB- en RVT-bewoners niet gescheiden kunnen worden. Naast deze erkende basisfuncties bieden wij occasioneel de mogelijkheid tot dagopvang aan voor bewoners met dementie van de gemeente Schilde. De instelling kan als volgt worden ingedeeld:

Afdeling Sint-Lodewijk
- gelijkvloers: 5 éénpersoonskamers & “cafetaria”
- 1ste verdieping: 16 éénpersoonskamers

afdeling Sint-Jozef
- gelijkvloers: 9 éénpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers & “tuinzaal”
- 1ste verdieping: 9 éénpersoonskamers & 2 tweepersoonskamers

afdeling Sint-Elisabeth
- gelijkvloers: 11 éénpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers & “groene zaal”
- 1ste verdieping: 14 éénpersoonskamers & 3 tweepersoonskamers
- 2de verdieping: 15 éénpersoonskamers & 3 tweepersoonskamers
- 3de verdieping: 14 éénpersoonskamers & 4 tweepersoonskamers

3. Accommodatie

Alle kamers hebben een sanitaire cel met toilet en lavabo (warm en koud water). In het renovatieprogramma werden alle toiletten rolstoeltoegankelijk gemaakt. De instelling beschikt vandaag over 120 hoog- laagbedden. De bewoners mogen het woongedeelte verder inrichten met persoonlijke meubelen en decoratie. De kamers worden op die manier zo huiselijk en persoonlijk mogelijk ingericht. Er is een oproepsysteem aanwezig aan het bed, in de toiletten en in de leefruimtes. De bewoners hebben de mogelijkheid om een eigen tv aan te sluiten op de aanwezige Tv-distributiekanalen. Alle kamers beschikken over een telefoonaansluiting.

4. Verzorging

Per afdeling is een multidisciplinair team actief onder leiding van een zorgcoördinator. Deze teams omvatten verpleegkundigen, een verschillend aantal verzorgenden, kinésitherapeuten, een ergotherapeut, animatoren, interieurverzorgsters en logistieke medewerkers. Afdelingsoverstijgend bieden we pastorale zorg. Verder staat de directeur, het secretariaat, de sociale dienst, de hoteldienst, de technische dienst, de tuindienst, de pedicure, het kapsalon en het wassalon ter beschikking. Er is een functionele binding met de geriatrische ziekenhuisafdeling van het A.Z. St. Jozef te Malle en met de palliatieve eenheid Coda Hospice te Wuustwezel. Er is een CRA-arts verbonden aan de instelling

5. De maaltijden

De maaltijden kunnen op de kamers opgediend worden. In onze afdeling Sint Jozef zijn deze gemeenschappelijk te gebruiken, bewoners die hulp nodig hebben worden geholpen. Het ontbijt wordt opgediend van 8.00u tot 8.30u. Het middagmaal wordt om 12.00u geserveerd, het avondmaal om 17.00u.

6. Bewonersraad en Familieoverleg

De bewonersraad vergadert minstens vier maal per jaar, waarvan twee maal in het voorjaar en twee maal na de vakantieperiode. Iedereen is welkom. Voor de bewoners met dementie is de familie welkom. De uitnodiging, de agenda en het verslag wordt verdeeld via het huiskrantje. De vergaderingen worden begeleid door een animator en het hoofd bewonerszorg. De algemene directeur kan eveneens worden uitgenodigd.

In november 2007 zijn we gestart met een nieuw initiatief, namelijk de partnernamiddag. Deze namiddag, die voornamelijk bedoeld is om partners bijeen te brengen, zodat we als organisatie kunnen leren uit hun ervaringen, is een eerste stap in de groei naar een familieoverleg. Deze bijeenkomst wordt begeleid door de coördinator animatie en het hoofd bewonerszorg. Ook hier kan de directeur worden uitgenodigd.

7. Zinvolle tijdsbesteding

Onze voorziening heeft een duidelijke en onderbouwde animatievisie. Deze visie op animatie, die verder gaat dan de invulling van een zinvolle tijdsbesteding, wordt geconcretiseerd in een bewonersgericht aanbod aan activiteiten en initiatieven.

8. Pastorale dienst

Woon- en zorgcentrum Sint-Lodewijk is christelijk geïnspireerd. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd. Er is mogelijkheid om dagelijks een eucharistieviering bij te wonen in de kapel. De H.Communie kan dagelijks ontvangen worden op de kamer. Speciale vieringen worden tijdig en vrijblijvend aangekondigd.

Vanuit de christelijke identiteit wordt aandacht besteed aan de kerkelijke feestdagen en gebeurtenissen. Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.